ŞANHE GÜERÇI ÜÇIN GEL. .N

Hünärli boluň, öňdebaryjy boluň

Näme üçin bizi saýlaýar?

Bag we ösümlikleri goramak tehnikasynyň önümlerini öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, bag we ösümlikleri goramak boýunça enjamlary dünýäde meşhur üpjün ediji.

 • Product Certificate

  Haryt şahadatnamasy

  Biz bu pudakda ISO9001 we ISO14001 ulgam sertifikatlaryny geçmekde öňdebaryjy bolup, ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýan, ýokary hilli we täsirli elektrik enjamlary önümlerini ösdürmäge we öndürmäge borçlanýarys.

 • Our Strengths

  Güýçlerimiz

  960 işgäri, 160 hünärmen tehnigi, dürli ösen önümçilik enjamlarynyň 500 toplumy, 32 sany döwrebap önümçilik liniýasy we her ýyl 3 000 toplumlyk önümçilik kuwwaty, şol sanda 15,000 täze görnüşli ösümlik gorag enjamlary bar.

 • Product Sales

  Haryt satuwy

  Hil SANHE POWER-iň durmuş ýoly.Kompaniýa, gözleg, proses, satyn alyş, önümçilik, logistika we hyzmatyň ähli prosesini öz içine alýan doly derejede gatnaşmak bilen ýokary hilli dolandyryşy amala aşyrýar.Kompaniýa, Hytaýda önümçilikde öňdebaryjy gaz çykaryjy detektor, magneto synag skameýkasy, koordinat ölçeg guraly, material synag enjamy, spektr analizatory we mikroskop bilen enjamlaşdyrylan Hytaýda birinji derejeli önüm synag merkezini döretdi. 100-den gowrak hünär synagy bar gatylygy barlaýjy we janköýer synag enjamy ýaly enjamlar.Staffhli işgärler elmydama "jikme-jiklikler hemme zat, hil durmuş" düşünjesine eýerýärler, her bir prosese üns berýärler, jikme-jikliklere ýol bermeýärler we ISO9001 talaplaryna laýyklykda esbaplary, önümçilik prosesini we taýýar önümleri barlaýarlar. taýýar önümleriň hünär derejesiniň 100% -e ýetmegini üpjün etmek üçin hil dolandyryş ulgamy.

Meşhur

önümlerimiz

SANHE POWER zawody Milli Linyi ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda ýerleşýär, 358 gektar meýdany tutýar we 120,000㎡ standartlaşdyrylan ussahanalara eýe.

Bagyňyz, biz alada edýäris

biz kim

“SHANDONG SANHE POWER GROUP Co.SANHE POWER zawody Milli Linyi ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda ýerleşýär, 358 gektar meýdany tutýar we 120,000㎡ standartlaşdyrylan ussahanalara eýe.960 işgäri, 160 hünärmen tehnigi, dürli ösen önümçilik enjamlarynyň 500 toplumy, 32 sany döwrebap önümçilik liniýasy we her ýyl 3 000 toplumlyk önümçilik kuwwaty, şol sanda 15,000 täze görnüşli ösümlik gorag enjamlary bar.

 • company-profile2