YD-25

EURO-V hereketlendirijisi 25cc kiçi zynjyrly 2500 MODEL YD-25 tutawajy

Gysga düşündiriş:

TheTOPSO YD-25, uly gymmatlyk gözleýän öý eýeleri üçin iň oňat ýeňil zynjyrdyr.Ykjam, gerekli mukdarda ýeňil, YD-25 ownuk agaçlary, tupandan soň el-aýaklaryny kesmek ýa-da howlynyň töweregindäki beýleki işleri çalt ýerine ýetirýär.Hatda arzan bahadan hem, YD-25 hünärmenleriň garaşly birmeňzeş dizaýn aýratynlyklaryna eýedir.


Jikme-jiklik

Haryt bellikleri

Parametrler

ENGINE STYE 2 gezek howa sowadyşy
SYLINDER DIAMETERI (mm) 34
AISRATMAK (cc) 25.4
STANDARD POWER (kw / r / min) 0.8kW / 9000r / min
IDLE 3400 ± 200r / min
MAKSATNAMA UANGYŞ RETIO 40: 1
UANGYŞ TANKY (L) 0.23L
GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI SIZE (INCH) 10 ″ / 12 ″
Agramy (NW / GW) (kg) 4 / 5.2
GATNAŞMAK ÇÖZGÜNI (mm) 320x260x270

Wibrasiýa garşy ulgam

TOPSO wibrasiýa garşy ulgam operatoryň ýadawlygyny azaltmaga kömek edýär we has amatly iş tejribesini üpjün edýär.

Önümiň jikme-jigi

El-aýaklary we agaçlary dolandyrýar wide Giňişleýin kesiş usulyny üpjün edýär, Gural az zynjyrly dartyş enjamy size aňsatlyk bilen düzediş girizmäge mümkinçilik berýär, ýumşak rahatlyk bilen tutawaçly tutawaç ulanyjynyň ýadawlygyny azaltmaga kömek edýär.
Şnur saklaýjy, garaşylmadyk elektrik togunyň kesilmeginiň öňüni alýar.Diňe “Chainsaw” -y dakyň we gaz zynjyry ýaly işleýän güýçli zynjyr bar.Qualityokary hilli polat pyçak we motor köp kesýän işlerde gysga işleýär.
Gaplanan tutawaç ulanyjynyň ýadawlygyny azaltmaga kömek edýän ýumşak we rahat duýulýar.Gurlan polat bar pru springina, çeýe we çalt yza gaýtmak, başlangyç garşylygy peseltmek, garrylar we aýallar aňsatlyk bilen ulanyp bilerler.

Üstünlikleri

Çydamly we ýokary güýç: benzin zynjyry korpusy ýokary hilli ABS-den ýasalýar, köp ýyllap ulanylmaga çydamly, kuwwaty 9000RPM ýokary tizlikli, ýokary netijelilik bilen 800W.
10 dýuým çyzgy, 3/8 dýuým meýdança, 0.058 dýuým zynjyr ölçeýji
Göçme we ýeňil agram, uzak wagtlap ulanmak ýadamaz
Gapdal oturdylan zynjyr dartyjy, Kombinirlenen bogmak / saklamak dolandyryşy
Dürli agaç, bambuk ýa-da buz heýkellerini kesmek üçin amatly, agaç howlusynda, agaç çapmakda, bag bezeginde we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: